PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2012/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 stycznia 2013r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 18 lutego 2013r. zakończono ocenę formalną 54 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2012/S.

39 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 69 962 864,23    PLN ( 368,23 % alokacji dostępnej w ramach konkursu, pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny) spełniło ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej i zostało skierowane do oceny merytorycznej. 15  wniosków na kwotę 26 095 099,92 PLN nie spełniło co najmniej jednego kryterium dostępu i zostały odrzucone na tym etapie.

 

Wszystkie pisma informujące o wyniku oceny formalnej zostały przesłane do dnia 18 lutego 2013r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-02-20 16:09:25
Aktualizowany: 2013-02-20 16:09:58 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6158
74/150/220/312/313/, ID=31395
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL