PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Stosowanie zmienionej wersji SzOP w ocenie wniosków w konkursie na dokapitalizowanie funduszy szkoleniowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ocenie wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs „Wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych” będzie stosowana znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.

Wprowadzone w SzOP zmiany polegają na usunięciu przypisu 19 odsyłającego do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, z późn.zm.). Wprowadzone zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL nie powodują pogorszenia warunków konkursu.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-02-13 16:47:42
Aktualizowany: 2013-02-13 16:48:20 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5524
74/150/220/312/313/, ID=31302
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL