PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zmiana formuły spotkania w sprawie konkursu na dokapitalizowanie funduszy szkoleniowych

W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniem dotyczącym konkursu "Wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP" PARP postanowiła zmienić formułę spotkań z indywidualnych na jedno spotkanie dla wszystkich zainteresowanych organizacji. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2013 r. o g. 11 w siedzibie PARP.

Spotkanie jest przeznaczone dla:

  • reprezentatywnych organizacji związkowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.),
  • ich struktur wewnątrzorganizacyjnych,
  • ich organizacji członkowskich
  • lub ich organizacji regionalnych i branżowych,

posiadających zdolność prawną.

Na spotkanie zapraszamy także organizacje zainteresowane udziałem w tym konkursie jako organizacje partnerskie ww. podmiotów.

Wszystkie organizacje, które do tej pory przysłały swoje zgłoszenia na spotkania indywidualne (także po terminie wskazanym w komunikacie http://pokl.parp.gov.pl/index/more/30833), nie muszą tego robić ponownie.

Pozostałe organizacje zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie i spełniające ww. warunki, prosimy o zgłaszanie się e-mailem do poniedziałku 28 stycznia 2013 r. do godziny 16.30 na adres fundusze_szkoleniowe@parp.gov.pl.

 

W zgłoszeniu należy podać:

  • nazwę organizacji będącej potencjalnym projektodawcą oraz ew. nazwy organizacji będących potencjalnymi partnerami,
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu służbowego oraz adresem e-mail,
  • uprawnienie organizacji będącej potencjalnym projektodawcą do otrzymania dofinansowania w konkursie (w zgłoszeniu należy podać, w jaki sposób organizacja ta spełnia warunek podmiotowy do otrzymania dofinansowania).
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-01-24 16:36:09
Aktualizowany: 2013-01-24 16:42:39 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5890
74/150/220/312/313/, ID=31019
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL