PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2012/S

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 28 grudnia 2012 r. zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.2/2012/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

Ogółem przyjęto 54 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 96 057 964,15 PLN, co stanowi 505,75 %  alokacji dostępnej w ramach konkursu pomniejszonej o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwoty 1 000 000,00 PLN.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie). Terminy podane w harmonogramie są terminami szacunkowymi i - w zależności od dostępności zasobów, a także  zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec zmianie.

 

Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (131kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-01-14 16:35:41
Aktualizowany: 2013-01-14 16:37:19 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6013
74/150/220/312/313/, ID=30874
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL