PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu "Wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP"

W związku z ogłoszonym konkursem na dokapitalizowanie funduszy szkoleniowych pt.  „Wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych” (konkurs o nr POKL/2.1.2/FS) zapraszamy do zgłaszania się na spotkanie informacyjne wszystkie organizacje uprawnione do otrzymania dofinansowania w tym konkursie, tj.:

 

  • reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.),
  • ich struktury wewnątrzorganizacyjne,
  • ich organizacje członkowskie,
  • lub ich organizacje regionalne i branżowe,

 

posiadające zdolność prawną.

 

Na spotkanie zapraszamy także organizacje zainteresowane udziałem w tym konkursie jako organizacje partnerskie ww. podmiotów.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: fundusze_szkoleniowe@parp.gov.pl do 17 stycznia 2013 r.

 

W zgłoszeniu należy podać:

  • nazwę organizacji będącej potencjalnym projektodawcą oraz ew. nazwy organizacji będących potencjalnymi partnerami,
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu służbowego oraz adresem e-mail,
  • uprawnienie organizacji będącej potencjalnym projektodawcą do otrzymania dofinansowania w konkursie (w zgłoszeniu należy podać, w jaki sposób organizacja ta spełnia warunek podmiotowy do otrzymania dofinansowania).

 

W zależności od liczby zgłoszeń i możliwości organizacyjnych, PARP zorganizuje w terminie 29 – 31 stycznia br. indywidualne spotkania z każdą instytucją lub partnerstwem, które się zgłosi i potencjalnie będzie mogło otrzymać w konkursie dofinansowanie, albo zorganizuje jedno plenarne spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Komunikat w tej sprawie ukaże się na stronie PARP w dniu 18 stycznia 2013 r.

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-01-11 12:14:55
Aktualizowany: 2013-01-11 12:15:46 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6586
74/150/220/312/313/, ID=30833
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL