PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Nabór wniosków do konkursu "Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) działając na podstawie rozporządzenia z dnia 4 września 2012 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064) ogłasza konkurs zamknięty o nr POKL/2.1.2/FS na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Pełna informacja o naborze (link).

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-12-27 14:28:18
Aktualizowany: 2012-12-27 14:29:32 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 5249
74/150/220/312/313/, ID=30522
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL