PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ostateczna lista zawartych umów - konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2012 roku w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności". Umowy zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z pkt. 6.4 "Zasad dokonywania wyboru projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" podaje do publicznej wiadomości listę członków Komisji Oceny Projektów powołanych do oceny wniosków złożonych w 2011 roku w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S”

 

Lista zawartych umów (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-12-12 14:19:46
Aktualizowany: 2012-12-12 14:20:20 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6108
74/150/220/312/313/, ID=30327
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL