PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych - III edycja konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości ogłasza, po zakończeniu procedury odwoławczej, ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia w ramach III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy, finansowanego ze środków projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy” - Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” PO KL.

W ramach dostępnego budżetu w wysokości 11.543.068,20 zł, do udzielenia wsparcia ostatecznie rekomendowanych zostało 12 wniosków na łączną kwotę 11.450.386,76 zł.

Ostateczna lista rankingowa wniosków w ramach III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy (link).

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
 Europejskiego Funduszu Społecznego

stopka POKL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-11-30 16:26:37
Aktualizowany: 2012-11-30 16:34:04 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 7243
74/150/224/335/338/, ID=30122
drukuj