PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zmiana Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach POKL 2.1.2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19.10.2012 opublikowano aktualizację „Wytycznych dla Projektodawców” w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL.

Zmiany wprowadzone w „Wytycznych…” dotyczą:

  1. Aktualizacji podstawy prawnej dotyczącej wzoru formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zmiana polega na dopisaniu sformułowania „z późn. zm.”
  2. Aktualizacji zapisów dotyczących „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”. Zmiana polega na zastąpieniu zapisu „z 22 listopada 2010 r.” zapisem „z 14 sierpnia 2012 r.”

Powyższe zmiany nie powodują pogorszenia warunków uczestnictwa w konkursie.

Wytyczne dla Projektodawców (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-22 09:24:08
Aktualizowany: 2012-10-22 09:25:44 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7026
74/150/220/312/313/, ID=29249
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL