PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkursowa Poddziałanie 2.1.2 PO KL

Konkurs standardowy

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz plik (1 166kB)

 

ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Załącznik 1.      Minimalny zakres umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pobierz plik (262kB)

Załącznik 2.      Poradnik wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik (7 075kB)

Załącznik 3.      Lista sprawdzająca kryteria formalne do samodzielnego wykorzystania oraz karta oceny formalnej pobierz plik (332kB)

Załącznik 4.      Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pobierz plik (209kB)

Załącznik 5.      Wzór tabeli protestu pobierz plik (102kB)

Załącznik 6.      Życiorys kierownika projektu pobierz plik (4 402kB)

Załącznik 7.      Oświadczenie projektodawcy/partnera o niespełnianiu przesłanek, wykluczających z ubiegania się o wsparcie pobierz plik (114kB)

Załącznik 8.      Oświadczenie o niewprowadzaniu we wniosku zmian nieuzgodnionych z PARP pobierz plik (99kB)

Załącznik 9.      Oświadczenie o sprzęcie pobierz plik (101kB)

Załącznik 10.     Wzór umowy o dofinansowanie projektu pobierz plik (325kB)

Załącznik 11.     Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego pobierz plik (150kB)

Załącznik 12.     Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej pobierz plik (920kB)

Załącznik 13.     Lista sprawdzająca umowy o współpracy ponadnarodowej pobierz plik (110kB)

Załącznik 14     Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) pobierz plik (239kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU (Do załącznika 10)

Załącznik nr 2: Wzór harmonogramu płatności pobierz plik (42kB)

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (41kB)

Załącznik nr 4: Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej pobierz plik (120kB)

Załącznik nr 5: Oświadczenie uczestnika projektu pobierz plik (44kB)

Załącznik nr 6: Zakres danych osobowych uczestników pobierz plik (140kB)

Załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (39kB)

Załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (69kB)

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU – KWOTY RYCZAŁTOWE (Do załącznika 14)

Załącznik nr 2: Zakres danych osobowych uczestników pobierz plik (140kB)

Załącznik nr 3: Wzór harmonogramu płatności pobierz plik (42kB)

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu pobierz plik (44kB)

Załącznik nr 5: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (39kB)

Załącznik nr 6:Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (69kB)

 

TARYFIKATOR MAKSYMALNYCH WYNAGRODZEŃ I STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG

Katalog maksymalnych dopuszczalnych wynagrodzeń i stawek dla towarów i usług pobierz plik (58kB)

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ ePUAP

 Instrukcja składania wniosków przez ePUAP pobierz plik (621kB)

 

stopka POKL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-10-08 15:52:53
Aktualizowany: 2013-10-30 13:40:52 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 6816
74/150/220/582/, ID=28977
drukuj