PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Lista rankingowa - III edycja konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 20 września 2012 r. została zakończona ocena merytoryczna złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy” w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” PO KL.

 

W ramach III edycji konkursu zostało złożonych 57 wniosków o udzielenie wsparcia (w tym jeden po terminie). Ocenę formalną przeszło pozytywnie 45 wniosków. Po ocenie merytorycznej do wsparcia rekomendowanych zostało 15 wniosków, z czego 6 wniosków z zastrzeżeniem, że wsparcie zostanie udzielone pod warunkiem dostępności środków.


Lista rankingowa wniosków w ramach III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy pobierz plik (233kB).


Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe pisemne informacje o wynikach
z przeprowadzonej oceny i środku odwoławczym, będą sukcesywnie wysyłane bezpośrednio do Wnioskodawców, zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
 Europejskiego Funduszu Społecznego

stopka POKL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-09-21 16:40:58
Aktualizowany: 2012-09-21 16:42:08 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7170
74/150/224/335/338/, ID=28733
drukuj