PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualizacja "Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30.08.2012 opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL”.

Zmiany wprowadzone w „Zasadach…” dotyczą:

- wprowadzenia możliwości rozliczania kosztów bezpośrednich ryczałtem dla projektów w ramach konkursu HeRosi organizacji (2.1.1 POKL);

- dostosowania pozostałych  zapisów z „Zasad..” do specyfiki projektów w ramach konkursu HeRosi organizacji (2.1.1 POKL).

Aktualizacja ta wchodzi w życie z dniem 01.09.2012 i od tego dnia ma zastosowanie do projektów z konkursu HeRosi organizacji, który zostanie ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-08-30 16:58:51
Aktualizowany: 2012-08-30 16:59:28 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7258
74/150/381/, ID=28511
drukuj