PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Lista zawartych umów - konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności". Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

Z uwagi na trwający w dalszym ciągu proces podpisywania umów w ramach wyżej wymienionego konkursu kolejna aktualizacja list zawartych umów nastąpi we wrześniu 2012r.

Lista zawartych umów (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-08-14 16:04:44
Aktualizowany: 2012-08-14 16:11:00 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 6193
74/150/220/312/313/, ID=28389
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL