PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wstępne listy rankingowe w II edycji konkursu na wybór Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

W odpowiedzi na konkurs uzupełniający dla 11 województw wpłynęło 14 wniosków o udzielenie wsparcia. Nie został złożony żaden wniosek z województw: opolskiego, lubelskiego i lubuskiego.

Na etapie oceny formalnej odrzucono 4 wnioski z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych, natomiast na etapie oceny merytorycznej 2 wnioski z powodu nie spełnienia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych. Spośród 8 wniosków poprawnych merytorycznie do udzielenia wsparcia wstępnie rekomendowano wszystkie 8 wniosków z 5 następujących województw:

  • dolnośląskie: 1 wniosek wyłącznie na RPK KSU, wstępna lista rankingowa województwa dolnośląskiego  pobierz plik (134kB)
  • mazowieckie: 2 wnioski na PK KSU w podregionach: warszawski-wschodni - 1, ostrołęcko-siedlecki - 1, wstępna lista rankingowa województwa mazowieckiego pobierz plik (137kB)
  • śląskie: 2 wnioski na PK KSU w podregionach: sosnowiecki - 1, tyski - 1, wstępna lista rankingowa województwa śląskiego pobierz plik (155kB)
  • świętokrzyskie: 2 wnioski w podregionie kieleckim (w tym jeden na RPK KSU), wstępna lista rankingowa województwa świętokrzyskiego pobierz plik (152kB)
  • zachodniopomorskie: 1 wniosek na PK KSU w podregionie stargardzkim, wstępna lista rankingowa województwa zachodniopomorskiego pobierz plik (150kB)

Od wstępnych wyników oceny Wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego wniosku. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie wsparcia może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PARP.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę. PARP, rozpatrując ponownie wniosek o udzielenie wsparcia, jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia PARP dokona niezwłocznie stosownej korekty list rankingowych, tworząc Ostateczne listy rankingowe. Korekta list rankingowych polega na ich ponownym przygotowaniu, zgodnie z Regulaminem oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

O ewentualnej następnej edycji konkursu uzupełniającego na wybór PK KSU, poinformujemy w odrębnym komunikacie.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-08-06 16:44:03
Aktualizowany: 2012-08-07 16:47:06 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 1637
74/150/224/516/, ID=28292
drukuj