PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do naboru wniosków - Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU - II edycja - rok 2012

Dokumenty Podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik [498kB]

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [557kB]
Aktualizacja dokumentu - korekta pkt IV 6.B wniosku w tabeli pozycja nr 1: Usługa informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  - jednostka miary - jest 18 powinno być 16

Budżet projektu:
- PK KSU pobierz plik [61kB]
Aktualizacja dokumentu - korekta formuły "Suma pozycji 15-18 w Usługach Informacyjnych nie może przekroczyć 2,9 %  wartości projektu (dotyczy każdego zadania)

- RPK KSU pobierz plik [47kB]  

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik [424kB]
 

Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik [515kB]

Karta oceny formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [227kB]

Karta oceny merytorycznej Wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [210kB]

 
Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik [566kB]

Zał. nr 3a Standard usługi informacyjnej pobierz plik [142kB]

Zał. nr 3b Standard usługi informacyjnej opieka nad klientem pobierz plik [209kB]

Zał. nr 1 do zał. 3 b Lista usług specjalistycznych w KSU pobierz plik [265kB]

Zał. nr 3c Standard usługi doradczej –asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej pobierz plik [178kB]

Zał. nr 3d Standard usługi doradczej asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej pobierz plik [204kB]

Zał. 4 Wzór wniosku o płatność pobierz plik [234kB]

Zał. nr 6 Wzór weksla in blanco pobierz plik [9kB]

Zał. nr 7 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik [37kB]

Zał. nr 9 Lista zaakceptowanych konsultantów- wzór pobierz plik [215kB]

Zał. nr 10 Zaakceptowany harmonogram dyżurów – wzór pobierz plik [92kB]

Zal. nr 11 wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik [374kB]

Zał. nr 12 Wzór oświadczenia osoby zaangażowanej w realizację Projektu pobierz plik [213kB]

Zał. nr 13 Procedura akceptacji konsultantów pobierz plik [192kB]

Zał. nr 14 Zakres zadań w ramach koordynacji regionalnej sieci PK KSU pobierz plik [66kB]

Zał. nr 15 Zakres zadań w ramach promocji regionalnej sieci PK KSU pobierz plik [74kB]

Zał. nr 16 Oświadczenie PW w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) pobierz plik [136kB]

 

Dokumenty dotyczące Aneksu do umowy o udzielenie wsparcia zawartej w ramach I edycji konkursu

Wzór Aneksu do umowy o udzielenie wsparcia zawartej w ramach I edycji konkursu pobierz plik [284kB]

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-06-15 14:26:52
Aktualizowany: 2012-07-02 16:25:56 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4272
74/150/224/516/566/, ID=27541
drukuj