PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu, złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S - VIII grupa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną dwóch wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Przedmiotowe wnioski nie uzyskały rekomendacji KOP.


Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, tytule projektu, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów oraz przyczynie odrzucenia wniosku, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. 

Do dnia 08.06.2012 r. informacja o wynikach oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-06-01 14:15:40
Aktualizowany: 2012-06-01 14:16:17 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6016
74/150/220/312/313/, ID=27386
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL