PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Konferencje cyklicznie organizowane przez PARP

Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - to coroczne przedsięwzięcie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od 2000 roku. Celem tej imprezy, która od lat cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu małym średnim przedsiębiorcom z instytucjami wdrażającymi programy unijne. XV edycja Forum MSP odbędzie się 8-9 czerwca 2015 r.

Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2015 (link)

Kontakt: Departament Komunikacji Zewnętrznej - tel. (22) 432-71-45

 


 

Konferencja Ewaluacyjna - coroczna konferencja organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem konferencji jest wzmocnienie wymiany doświadczeń, zaprezentowanie dobrych praktyk oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich środowisk zaangażowanych w prowadzenie badań ewaluacyjnych. Zapraszani prelegenci reprezentują Komisję Europejską, administrację publiczną, środowiska naukowe oraz prywatne firmy konsultingowe i badawcze, zajmujące się ewaluacją.

Więcej informacji (link)

VIII Konferencja Ewaluacyjna „Polityka Spójności oparta na wynikach” (link)

Kontakt: Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności - tel. (22) 432-70-21

 


 

Konkurs Polski Produkt Przyszłości (PPP) - coroczne przedsięwzięcie organizowane przez PARP pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnienie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Ogłoszenie wyników, odbywa się podczas uroczystej gali finałowej. Kolejnym etapem realizacji konkursu jest promocja Laureatów między innymi na targach.

Więcej informacji (link)

XVII edycja konkursu, czerwiec 2014: (link)

Kontakt: Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności - tel. (22) 432-70-21

 


 

Konferencja Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) - coroczna konferencja, której adresatami są organizacje zarejestrowane w KSU, działające na rzecz sektora MSP, a także instytucje współpracujące w ramach KSU. Głównym celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań KSU i wskazanie kierunków rozwoju sieci na kolejny rok. Konferencja KSU jest okazją do spotkania przedstawicieli wszystkich ośrodków KSU, w tym KSI, PK, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, z zaproszonymi gośćmi, wśród których znajdują się m.in. reprezentanci kluczowych dla rozwoju MSP Ministerstw: Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Pracy i Polityki Społecznej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Skarbu, Finansów oraz inni wieloletni partnerzy KSU.  

Kontakt: Departament Rozwoju Instytucji otoczenia Biznesu - tel. (22) 432-89-30

 


 

Cykl seminariów "Europejskie Przedsiębiorstwo" -cykliczne seminaria dla przedstawicieli sektora MŚP organizowane od roku 2008 przez funkcjonujący pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ośrodek europejskiej sieci Enterprise Europe Network (EEN). Tematyka seminariów koncentruje się wokół 5 podstawowych bloków tematycznych:

  • finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw,
  • możliwości działania MŚP na rynkach zagranicznych,
  • prawo i polityki Unii Europejskiej,
  • promocja unijnego programu „MŚP a Środowisko”,
  • promocja 7 Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego.

Celem seminariów jest poszerzenie wiedzy MSP w zakresie wymienionych wyżej tematów, aby zwiększyć ich aktywność na europejskim wspólnym rynku. Seminaria, organizowane dla niewielkich (30-50 osób) grup przedsiębiorców, często przybierają postać warsztatów. Terminy seminariów ustalane są indywidualnie. Przeciętnie organizowane są dwa seminaria miesięcznie, z przerwą w okresie wakacyjnym. Dla przedsiębiorców udział we wszystkich organizowanych w ramach cyklu seminariach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały konferencyjne oraz publikacje PARP związane tematycznie z omawianymi zagadnieniami. Prezentacje realizowane podczas seminariów są zamieszczane na stronach internetowych sieci EEN (www.een.org.pl).

Więcej informacji: (link)

Kontakt: Departament Promocji Gospodarczej - tel. (22) 432-71-02

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2006-11-15 16:44:59
Aktualizowany: 2015-05-19 10:59:55 przez Jacek Kozik
Ilość odsłon: 56842
74/107/633/654/, ID=272
drukuj