PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Konsultacje PO IG

Konsultacje społeczne
na temat: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Organizator:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła w dniach 27 września i 9 października 2006 r. konsultacje społeczne, podczas których przedstawione zostały założenia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Konsultacje zorganizowano na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Celem konsultacji społecznych było pozyskanie opinii potencjalnych odbiorców ostatecznych na temat poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Rekomendacje i uwagi zgłoszone podczas konsultacji pozwolą w większym stopniu dostosować przewidziane instrumenty wsparcia do potrzeb beneficjentów.

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


raport z konsultacji - grupa A
raport z konsultacji - grupa B
raport z konsultacji - grupa C

Materiały ze spotkania:

Wprowadzenie do konsultacji Projektu PO IG
Powitanie i moderowanie Barbara Kaśnikowska, Zastępca Prezesa PARP

Tomasz Nowakowski - Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
prezentacja

Aneta Wilmańska - Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki,
prezentacja

Marek Wielec - Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
prezentacja

Barbara Kaśnikowska - Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Konsultacje Społeczne Projektu
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Grupa A - Inwestowanie w badania i rozwój w firmie
(działania: 1.4 Wsparcie projektów celowych, 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach, 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną).

Moderatorzy:
Pani Irma Pęciak, Dyrektor Zespołu Innowacji i Technologii, PARP
Pani Izabela Wójtowicz, Dyrektor Instrumentów Doradczych, PARP
prezentacja

Grupa B - Jak tworzyć i rozwijać innowacyjne firmy
(działanie: 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 5.2 Wspieranie sieci instytucji, otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne o znaczeniu ponadregionalnym).

Moderatorzy:
Pani Mariola Misztak-Kowalska, Dyrektor Instytucjonalnego Systemu Wsparcia, PARP
Pani Joanna Podgórska, Kierownik Sekcji Wspierania Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Zespole Innowacji i Technologii, PARP
prezentacja

Grupa C - Inwestycje innowacyjne w przedsiębiorstwach
(działania: 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnymi).

Moderatorzy:
Pani Iwona Szendel, Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych, PARP
Pan Radosław Antoszek, Specjalista w Sekcji Programowania i Analiz, Zespole Programowania i Analiz, PARP
prezentacja

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2006-11-15 14:25:38
Aktualizowany: 2006-11-17 13:22:42 przez Maciej Rogulski
Ilość odsłon: 20589
74/107/, ID=270
drukuj