PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wstępne listy rankingowe

Wstępne listy rankingowe w konkursie na wybór wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”.


W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 37 wniosków o udzielenie wsparcia.

Na etapie oceny formalnej odrzucono 7 wniosków z powodu nie spełniania kryteriów formalnych, natomiast na etapie oceny merytorycznej odrzucono 5 wniosków z powodu nie spełniania kryteriów merytorycznych obligatoryjnych. Spośród 25 wniosków poprawnych merytorycznie do udzielenia wsparcia wstępnie rekomendowano 15 wniosków.

Od wstępnych wyników oceny Wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego Wniosku. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie wsparcia może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ww. wniosku do PARP.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny Wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę. PARP, rozpatrując ponownie Wniosek o udzielenie wsparcia, jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przynajmniej jednego wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia, PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty list rankingowych, tworząc Ostateczną listę rankingową. Korekta list rankingowych polega na ich ponownym przygotowaniu zgodnie z Regulaminem oceny Wniosków o udzielenie wsparcia.

Wstępne listy rankingowe pobierz plik (263kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-20 13:01:01
Aktualizowany: 2012-05-17 10:57:26 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3614
74/150/224/513/, ID=26806
drukuj
Konkurs na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców