PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat w sprawie zmian w formularzu Wniosku o udzielenie wsparcia, w związku z koniecznością stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do danych Wnioskodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

Z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który stanowił, że „Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych obejmują również ww. dane.


W związku z powyższym, wystąpiła konieczność uzupełnienia treści formularza Wniosku o udzielenie wsparcia w cz. IV (Oświadczenie Wnioskodawcy). Poprawiony formularz umożliwia Wnioskodawcom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą potwierdzenie, że przyjmują do wiadomości m.in. fakt przetwarzania ich danych osobowych na potrzeby oceny wniosku w ramach V konkursu w Poddziałaniu 2.2.2 PO KL.

Bardzo prosimy Wnioskodawców o zastosowanie poprawionego wzoru Wniosku (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-06 11:44:41
Aktualizowany: 2012-04-06 11:45:32 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4243
74/150/227/482/559/, ID=26601
drukuj