PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat w sprawie dołączania do wniosku aktualnego wypisu z ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w przypadku Wnioskodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą)

W związku z wejściem od dnia od dnia 1 lipca 2011 r. nowych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przeniesieniem do końca 2011 roku danych z ewidencji gminnych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informujemy, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wskazane jako Wnioskodawca lub Partner we wniosku o udzielenie wsparcia, mogą do wniosku dołączyć wpis do CEIDG, korzystając z funkcji „Drukuj” na stronie www.ceidg.gov.pl. Tak wygenerowany wydruk z systemu nie wymaga podpisu Wnioskodawcy/Partnera.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-03 13:33:17
Aktualizowany: 2012-04-03 13:56:56 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5205
74/150/227/482/559/, ID=26496
drukuj