PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat dotyczący "modułu wiedzowego"

W związku z pytaniami Wnioskodawców, jak należy rozumieć zawarte w pkt 2.2.2.5 Wytycznych sformułowanie „moduł wiedzowy”, uprzejmie informujemy, że modułem takim jest ta część szkolenia, która odnosi się do przekazywania wiedzy z dziedziny, z której trenerzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw (np. negocjacje w biznesie, zarządzanie itp.).

Do „modułu wiedzowego” nie należy zaliczać tych modułów szkolenia, których celem jest zwiększanie kompetencji uczestników w zakresie warsztatu trenerskiego (obejmujących zarówno zwiększanie wiedzy z tej tematyki, jak i doskonalenie umiejętności związanych z byciem trenerem).

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-03 13:21:51
Aktualizowany: 2012-04-03 13:56:50 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4447
74/150/227/482/559/, ID=26494
drukuj