PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat w sprawie odrabiania przez uczestników projektu nieobecności na szkoleniach

Podmioty ubiegające się o wsparcie w ramach V konkursu mają możliwość ująć w Budżecie projektu koszty związane z odrabianiem przez uczestników projektu nieobecności na szkoleniach. Koszty takie muszą zostać wykazane w zadaniu Szkolenie, z wyraźnym zaznaczeniem, czego dotyczą. Istotne jest również, aby zasady, na jakich uczestnicy będą mogli odrabiać swoje nieobecności, zostały szczegółowo opisane w pkt 3.2 Wniosku.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-03 13:13:41
Aktualizowany: 2012-04-03 13:56:53 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4765
74/150/227/482/559/, ID=26490
drukuj