PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat dotyczący beneficjentów ostatecznych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710, z późn.  zm.) uczestnikami szkoleń lub odbiorcami usług doradczych (superwizji) w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadry szkoleniowej mogą być m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednak musi to być działalność w zakresie szkoleń (weryfikowana na podstawie kodów PKD ujętych we wpisie danej osoby do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-03 13:13:23
Aktualizowany: 2012-04-03 13:56:52 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5040
74/150/227/482/559/, ID=26489
drukuj