PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S - VIII grupa

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17.01.2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną siedemnastu poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach VIII grupy (od  14.12.2011 r. do 30.12.2011 r.). Rekomendację KOP otrzymały cztery wnioski o dofinansowanie.

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, tytule projektu, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów oraz poziomie dofinansowania / przyczynie odrzucenia wniosku, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania rekomendowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 14 766 269,91 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowane kwoty dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowanych przez oceniających, rekomendowane kwoty mogą różnić się od wnioskowanych kwot dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą. 

Do dnia 14.03.2012 r. informacja o wynikach oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-03-13 15:21:37
Aktualizowany: 2012-03-13 15:23:33 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6552
74/150/220/312/313/, ID=26098
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL