PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/HR

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 lutego 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 lutego 2012 r. zakończono ocenę formalną 168 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.1/HR. 

120 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 304 659 094,55 PLN (641,38% alokacji dostępnej w ramach konkursu, pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny) spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej i zostały skierowane do oceny merytorycznej. 30 wniosków na kwotę 75 705 528,35 PLN nie spełniły kryteriów formalnych i zostały przekazane do uzupełnień. 18 wniosków na kwotę 42 281 503,70 PLN nie spełniły co najmniej jednego kryterium dostępu i zostały odrzucone na tym etapie.

Pisma informujące o wyniku oceny formalnej zostaną przesłane do Projektodawców najpóźniej do dnia 27 lutego 2012 r.

Komunikat o ostatecznej liczbie i wartości wniosków skierowanych do oceny merytorycznej zostanie opublikowany najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia ponownej oceny formalnej wniosków, które przekazano do uzupełnień.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-27 13:02:55
Aktualizowany: 2012-02-27 13:03:31 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6587
74/150/485/514/, ID=25770
drukuj