PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do konkursu "Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców"

Dokumentacja konkursu na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP
„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zadanie 6
„Testowanie realizacji nowych usług”

Usługa pilotażowa nr 3
„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla  mikro- i małych przedsiębiorców”

 

 

Dokumenty podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców  pobierz plik (541kB)
Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (506kB)

Wniosek o udzielenie wsparcia

Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację Projektu (wzór) - plik z dnia 24.02.2012 pobierz plik (528kB)

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia  pobierz plik (515kB)
Załącznik nr 2 do umowy – Standard usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców pobierz plik (536kB)
Załącznik nr 3 do umowy – Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełnienia pobierz plik (309kB)
Załącznik nr 4 do umowy – Wzór weksla in blanco  pobierz plik (9kB)
Załącznik nr 5 do umowy – Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (151kB)
Załącznik nr 6 do wniosku o płatność – Wzór harmonogramu płatności pobierz plik (106kB)
Załącznik nr 8 do umowy - Minimalny zakres umowy szkoleniowej pobierz plik (88kB)
Załącznik nr 10 do umowy – Zakres audytu finansowego pobierz plik (175kB)
Załącznik nr 11 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik (250kB) z załącznikiem PEFS  pobierz plik (189kB)

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP

Załącznik nr 4 do Wytycznych - Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik (341kB)

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-15 15:39:36
Aktualizowany: 2012-05-17 10:57:22 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7195
74/150/224/513/, ID=25604
drukuj
Konkurs na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców