PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki konkursu na wybór wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na "Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU" - I edycja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach konkursu na wybór wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 81 wniosków o udzielenie wsparcia. Nie został złożony żaden wniosek z województwa podlaskiego.


Na etapie oceny formalnej odrzucono 6 wniosków z powodu nie spełniania kryteriów formalnych, natomiast na etapie oceny merytorycznej 12 wniosków z powodu nie spełniania kryteriów merytorycznych obligatoryjnych.
Spośród 63 wniosków poprawnych merytorycznie do udzielenia wsparcia ostatecznie rekomendowano 55 wniosków spośród następujących 15 województw:


Liczba porządkowa na liście rankingowej odzwierciedla kolejność wniosków na listach zgodnie z rankingiem dla poszczególnych województw i jest zgodna z uzyskaną, ostateczną oceną oraz uwzględnia podział na podregiony.

W województwach podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim planowany jest konkurs uzupełniający na wybór PK KSU.
Na przeprowadzenie konkursu uzupełniającego został zatrzymany budżet w wysokości 7 257 600,00 zł, w którym zawarty jest wkład prywatny na usługi doradcze.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-13 16:05:49
Aktualizowany: 2012-06-18 10:32:43 przez Marcin May
Ilość odsłon: 12171
74/150/224/516/, ID=25562
drukuj