PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie 12.12 - 30.12.2011r. (VIII termin naboru) - konkurs POKL/2.1.2/2011/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 stycznia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 r. zakończono ocenę formalną 20 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 12 a 30 grudnia 2011 r. (VIII termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.


16 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 39 585 873,32 PLN (119,06% alokacji dostępnej w ramach konkursu) spełniło ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Jeden wniosek na kwotę 3 092 419,28 PLN nie spełnił kryterium formalnego i został przekazany do uzupełnień. Trzy wnioski na kwotę 14 999 702,84 PLN nie spełniły kryterium dostępu i zostały odrzucone na tym etapie oceny.

Pisma informujące o wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu 13 oraz 16 stycznia 2012 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-01-17 15:57:02
Aktualizowany: 2012-01-17 15:58:00 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6510
74/150/220/312/313/, ID=24981
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL