PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wstępne listy rankingowe w konkursie na wybór wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na "Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych KSU"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.


W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 81 wniosków o udzielenie wsparcia. Nie został złożony żaden wniosek z województwa podlaskiego.

Na etapie oceny formalnej odrzucono 6 wniosków z powodu nie spełniania kryteriów formalnych, natomiast na etapie oceny merytorycznej 15 wniosków z powodu nie spełniania kryteriów merytorycznych obligatoryjnych. Spośród 60 wniosków poprawnych merytorycznie do udzielenia wsparcia wstępnie rekomendowano 55 wniosków spośród następujących 15 województw:

 • dolnośląskie: 5 wniosków na PK KSU (w tym Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU dalej zwany RPK KSU) w podregionach: miasto Wrocław - 2, wałbrzyski - 1, legnicko-głogowski-2, wstępna lista rankingowa województwa dolnośląskiego pobierz plik (55kB)
 • kujawsko-pomorskie: 3 wnioski na PK KSU (w tym RPK KSU) w podregionach: bydgosko-toruńskim - 2, grudziądzkim - 1, wstępna lista rankingowa województwa kujawsko-pomorskiego pobierz plik (61kB)
 • lubelskie: 3 wnioski w podregionach (w tym RPK KSU): lubelski - 1, chełmsko-zamojski - 1, puławski – 1, wstępna lista rankingowa województwa lubelskiego pobierz plik (58kB)
 • lubuskie: 2 wnioski na PK KSU (brak rekomendacji dla RPK KSU): w podregionach: zielonogórski - 1, gorzowski -1, wstępna lista rankingowa województwa lubuskiego pobierz plik (58kB)
 • łódzkie: 3 wnioski na PK KSU (w tym RPK KSU) w podregionach: miasto Łódź - 1, piotrkowski - 1, skierniewicki - 1, wstępna lista rankingowa województwa łódzkiego pobierz plik (52kB)
 • małopolskie: 6 wniosków na PK KSU (w tym RPK KSU) w podregionach: miasto Kraków - 2, nowosądecki - 1, oświęcimski - 1, krakowski - 1, tarnowski - 1, wstępna lista rankingowa województwa małopolskiego pobierz plik (63kB)
 • mazowieckie: 4 wnioski na PK KSU (w tym RPK KSU) w podregionach: miasto st. Warszawa - 2, radomski - 1, ciechanowsko-płocki - 1, wstępna lista rankingowa województwa mazowieckiego pobierz plik (59kB)
 • opolskie: 2 wnioski na PK KSU (w tym RPK KSU) w podregionie: opolski - 2, wstępna lista rankingowa województwa opolskiego pobierz plik (58kB)
 • podkarpackie: 5 wniosków na PK KSU (w tym RPK KSU) w podregionach: rzeszowski - 1, tarnobrzeski - 2, krośnieński - 1, przemyski - 1, wstępna lista rankingowa województwa podkarpackiego pobierz plik (61kB)
 • pomorskie: 3 wnioski (w tym RPK KSU) w podregionach: trójmiejski - 2, starogardzki - 1, wstępna lista rankingowa województwa pomorskiego pobierz plik (59kB)
 • śląskie: 8 wniosków (w tym RPK KSU) w podregionach: katowicki - 2, bielski - 1, sosnowiecki - 1, częstochowski - 1, rybnicki - 1, gliwicki - 2, wstępna lista rankingowa województwa śląskiego pobierz plik (67kB)
 • świętokrzyskie: 1 wniosek (brak rekomendacji dla RPK KSU) w podregionie sandomiersko-jędrzejowskim, wstępna lista rankingowa województwa świętokrzyskiego pobierz plik (58kB)
 • warmińsko-mazurskie: 2 wnioski (w tym RPK KSU) w podregionach: olsztyńskim - 1, elbląskim - 1, wstępna lista rankingowa województwa warmińsko-mazurskiego pobierz plik (60kB)
 • wielkopolskie: 7 wniosków (w tym RPK KSU) w podregionach: miasto Poznań - 1,  poznański - 1, kaliski - 1, koniński - 2, leszczyński - 1, pilski - 1, wstępna lista rankingowa województwa wielkopolskiego pobierz plik (65kB)
 • zachodniopomorskie: 1 wniosek (w tym na RPK) w podregionie miasto Szczecin, wstępna lista rankingowa województwa zachodniopomorskiego pobierz plik (58kB)


Od wstępnych wyników oceny Wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania od wyników oceny w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wynikach oceny złożonego Wniosku. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie wsparcia może wystąpić do PARP z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PARP. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia powinien zawierać zarzuty wobec prawidłowości przeprowadzonej oceny Wniosku o udzielenie wsparcia. PARP ponownie rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia przez Wnioskodawcę. PARP, rozpatrując ponownie Wniosek o udzielenie wsparcia, jest związana zakresem zarzutów zgłoszonych przez Wnioskodawcę. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia PARP dokona niezwłocznie odpowiedniej korekty list rankingowych, tworząc Ostateczne listy rankingowe. Korekta list rankingowych polega na ich ponownym przygotowaniu zgodnie z Regulaminem oceny Wniosków o udzielenie wsparcia.

W województwach podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim planowany jest konkurs uzupełniający na wybór PK KSU. 

Na przeprowadzenie konkursu uzupełniającego został zatrzymany budżet w wysokości 7 257 600 zł, w którym zawarty jest wkład prywatny na usługi doradcze.

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-01-13 15:29:09
Aktualizowany: 2012-02-14 09:46:31 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7039
74/150/224/516/, ID=24931
drukuj