PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zmiany harmonogramu oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S - VIII grupa (12.12 do 30.12.2011 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w ósmej grupie w ramach konkursu otwartego nr POKL/2.1.2/2011/S . 

Terminy podane w harmonogramie są terminami szacunkowymi i - w zależności od dostępności zasobów, a także  zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec zmianie.

Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (43kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-01-13 09:16:57
Aktualizowany: 2012-01-13 09:20:14 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6930
74/150/220/312/313/, ID=24896
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL