PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie 14.11 - 9.12.2011r. (VII termin naboru) - konkurs POKL/2.1.2/2011/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21 grudnia 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12 stycznia 2012 r. zakończono ocenę formalną 5 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 14 listopada a 9 grudnia 2011 r. (VII termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.


4 wnioski opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 5 404 022,95 PLN (16,25% alokacji dostępnej w ramach konkursu) spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Jeden wniosek na kwotę 6 603 836,47 PLN nie spełnił kryterium formalnego i nie został przekazany do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu 21 grudnia 2011 r. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku po ocenie formalnej zostanie wysłane do 18 stycznia 2012 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-01-12 15:01:32
Aktualizowany: 2012-01-12 15:02:14 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6835
74/150/220/312/313/, ID=24894
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL