PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S - VIII grupa (12.12 do 30.12.2011 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 12 do 30 grudnia 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL, przyjęto 20 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 57 677 995,44 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.


W związku z powyższym informujemy, że suma wnioskowanej kwoty dofinansowania w jedynym rekomendowanym dotąd wniosku oraz łącznej kwoty dofinansowania ujętej we wnioskach pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach VII (14.11.2011 – 09.12.2011) i VIII (12.12 do 30.12.2011 r.) grupy, wynosi 68 081 518,39 PLN, co stanowi 204,76% alokacji w roku 2011 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).


Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S zakończył się z dniem 30 grudnia 2011r. 


Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny
i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w ósmej grupie w ramach konkursu otwartego nr POKL/2.1.2/2011/S . Terminy podane w harmonogramie są terminami szacunkowymi i - w zależności od dostępności zasobów, a także  zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec zmianie.


Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (43kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-01-05 15:49:54
Aktualizowany: 2012-01-05 15:52:00 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6871
74/150/220/312/313/, ID=24741
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL