PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie 17.10 - 10.11.2011r. (VI termin naboru) - konkurs POKL/2.1.2/2011/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 listopada 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 10 listopada 2011 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 17 października a 10 listopada 2011 r. (VI termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

Wszystkie ww. wnioski, opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 4 376 320,36 PLN (13,16% alokacji dostępnej w ramach konkursu), spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-12-05 16:22:41
Aktualizowany: 2011-12-05 16:23:16 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5830
74/150/220/312/313/, ID=24172
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL