PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do naboru wniosków - Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU - rok 2011

 

Dokumenty Podstawowe

 Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik (515kB)

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (488kB)

Budżet projektu pobierz plik (61kB)

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik (340kB)

 

Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (546kB)

Karta oceny formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (196kB)

Karta oceny merytorycznej Wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (230kB)

 

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik (611kB)

Zał. nr 2a Standard usługi informacyjnej pobierz plik (143kB)

Zał. nr 2b Standard usługi informacyjnej opieka nad klientem pobierz plik (282kB)

Zał. nr 1 do zał. 2 b Lista usług specjalistycznych w KSU pobierz plik (463kB)

Zał. nr 2c Standard usługi doradczej –asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej pobierz plik (218kB)

Zał. nr 2d Standard usługi doradczej asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej pobierz plik (236kB)

Zał. nr 5 Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB)

Zał. nr 6 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (144kB)

Zał. nr 8 Lista zaakceptowanych konsultantów- wzór pobierz plik (247kB)

Zał. nr 9 Zaakceptowany harmonogram dyżurów – wzór pobierz plik (101kB)

Zał. nr 11 Wzór oświadczenia osoby zaangażowanej w realizacje Projektu pobierz plik (303kB)

Zał. nr 12 Procedura akceptacji konsultantów pobierz plik (196kB)

Zał. nr 13 Zakres zadań w ramach koordynacji regionalnej sieci PK KSU pobierz plik (68kB)

Zakres zadań w ramach promocji regionalnej sieci PK KSU pobierz plik (73kB)

Szczegółowe warunki świadczenia usług poza lokalizacja PK KSU pobierz plik (70kB)

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-11-18 16:38:04
Aktualizowany: 2012-02-14 09:46:34 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9769
74/150/224/516/, ID=24022
drukuj