PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie 19.09 - 14.10.2011r. (V termin naboru) - konkurs POKL/2.1.2/2011/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 października 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19 października 2011 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 19 września a 14 października 2011 r. (V termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

Wszystkie ww. wnioski, opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 2 966 487,30 PLN (8,92% alokacji dostępnej w ramach konkursu), spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostaną przesłane do Projektodawców w dniu dzisiejszym, tj. 19 października 2011 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-10-19 16:01:12
Aktualizowany: 2011-10-19 16:02:31 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6286
74/150/220/312/313/, ID=23619
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL