PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie 22.08 - 16.09.2011r. (IV termin naboru) - konkurs POKL/2.1.2/2011/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 września 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19 września 2011 r. zakończono ocenę formalną 1 wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego między 22 sierpnia 2011 r. a 16 września 2011r. (IV termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

Ww. wniosek, opiewający na kwotę dofinansowania wynoszącą 1 740 801,51 PLN (5,23% alokacji dostępnej w ramach konkursu), spełnił ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. Wniosek ten został skierowany do oceny merytorycznej.

Pismo informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostało przesłane do Projektodawcy w dniu 9 września 2011 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-10-12 15:30:40
Aktualizowany: 2011-10-12 15:31:12 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5820
74/150/220/312/313/, ID=23532
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL