PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S - II grupa

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 09.08.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną czterech poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach II grupy (od 27.06.2011 r. do 22.07.2011 r.).

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Projektodawcy, tytule projektu, adresie siedziby Projektodawcy, liczbie uzyskanych punktów, poziomie dofinansowania oraz przyczynie odrzucenia wniosku znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Wnioskowana kwota dofinansowania projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 4 999 500,00 PLN. Poniższa lista rankingowa zawiera wnioskowaną kwotę dofinansowania, jednakże ze względu na pozycje wydatków kwestionowanych przez oceniających, rekomendowana kwota może różnić się od wnioskowanej kwoty dofinansowania. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania w wyniku negocjacji prowadzonych z Projektodawcą.

W dniu 28.09.2011 r. informacja o wynikach oceny wniosków zostanie wysłana do Wnioskodawców.

Lista rankingowa (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-09-23 14:43:08
Aktualizowany: 2011-09-23 14:49:47 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6285
74/150/220/312/313/, ID=23235
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL