PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S - IV grupa (22.08.2011 - 16.09.2011 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 22 sierpnia 2011 r. do 16 września 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 1 wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 1 740 801,51 PLN, który został skierowany do oceny formalnej.

W związku z powyższym informujemy, że łączna kwota dofinansowania ujęta we wnioskach pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach II (27.06-27.07.11r.) , III (25.07-24.08.11) i IV (22.08-16.09.2011) grupy, wynosi 15 527 606,36 PLN, co stanowi 46,69% alokacji w roku 2011 dla Poddziałania 2.1.2 PO KL (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków będzie trwał do momentu, gdy wartość wniosków o dofinansowanie projektu rekomendowanych oraz pozostających w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2011 r., pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwotę 66 500 000,00 PLN.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w trzeciej rundzie konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2011/S (złożone między 22 sierpnia 2011 r. a 16 września 2011 r.). Terminy podane w harmonogramie są terminami szacunkowymi i - w zależności od dostępności zasobów, a także  zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec zmianie.

 

Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (42kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-09-19 16:54:00
Aktualizowany: 2011-09-19 16:55:37 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6406
74/150/220/312/313/, ID=23159
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL