PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie 27.06 - 22.07.2011r. (II termin naboru) - konkurs POKL/2.1.2/2011/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26 lipca 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25 lipca 2011 r. zakończono ocenę formalną 4 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 27 czerwca a 22 lipca 2011 r. (II termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

Wszystkie ww. wnioski, opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 13 153 565,53 PLN (39,56% alokacji dostępnej w ramach konkursu), spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostaną przesłane do Projektodawców w dniu dzisiejszym, tj. 27 lipca 2011 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-07-27 15:46:42
Aktualizowany: 2011-07-27 15:47:28 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6728
74/150/220/312/313/, ID=22304
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL