PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków oraz harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2011/S - II grupa (27.06.2011 - 22.07.2011 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 27 czerwca 2011 r. do 22 lipca 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 13 153 565,53 PLN, co stanowi 39,56% alokacji dostępnej w ramach konkursu (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków będzie trwał do momentu, gdy wartość wniosków
o dofinansowanie projektu rekomendowanych oraz pozostających w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2011 r., pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwotę 66 500 000 PLN.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny
i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w drugiej rundzie konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2011/S (złożone między 27 czerwca 2011 r. a 22 lipca 2011 r.). Terminy podane w harmonogramie są terminami szacunkowymi i - w zależności od dostępności zasobów, a także  zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów - mogą ulec zmianie.

 

Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (83kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-07-26 16:09:02
Aktualizowany: 2011-07-26 16:10:15 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7180
74/150/220/312/313/, ID=22296
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL