PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu nr POKL/2.1.2/2011/S - I grupa (30.05 - 24.06.2011 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 30 maja do 24 czerwca 2011 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach poddziałania 2.1.2 POKL, nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Jednocześnie przypominamy, że kolejna grupa projektów podlegających ocenie zostanie utworzona z wniosków złożonych w ramach ww. konkursu między 27 czerwca a 22 lipca 2011 r.

Przypominamy również, że nabór wniosków będzie trwał do momentu, gdy wartość wniosków o dofinansowanie projektu rekomendowanych oraz pozostających w procesie oceny przekroczy poziom 200% budżetu przeznaczonego na 2011 r., pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwotę 66 500 tys. zł, lub do dnia 30 grudnia 2011 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-06-29 16:39:08
Aktualizowany: 2013-05-22 15:53:44 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 4436
74/150/220/312/313/, ID=22002
drukuj