PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Rozszerzona lista rankingowa - po rozpatrzeniu odwołań Wnioskodawców w ramach konkursu na "Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje rozszerzoną listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia po rozpatrzeniu odwołań Wnioskodawców w ramach projektu „Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej”,  w ramach projektu systemowego PARP Poddziałanie 2.2.1  POKL „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK”.

 

Do 2 czerwca br. wpłynęły 3 wystąpienia Wnioskodawców o ponowne rozpatrzenie Wniosków, które zostały rozpatrzone przez Komisję Konkursową.  Po ponownym rozpatrzeniu wniosków uznano 1 odwołanie, natomiast 2 odwołania nie zostały uznane.


Zgodnie z Regulaminem Oceny Wniosków na rozszerzonej liście rankingowej zostały umieszczone 3 wnioski spełniające kryteria merytoryczne, które pierwotnie nie zmieściły się w limicie budżetu przewidzianego w ramach konkursu.


Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu na „Pilotaż usługi doradztwa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej ogłoszona 12 maja 2011 r. (link)


Lista rankingowa projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia po rozpatrzeniu odwołań wnioskodawców pobierz plik (163kB)


Pisemne informacje o wynikach rozpatrzenia wystąpień o ponowne rozpatrzenie Wniosków zostały wysłane do Wnioskodawców 15 czerwca 2011 r.

 

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-06-15 15:39:26
Aktualizowany: 2011-06-15 15:48:59 przez Marcin May
Ilość odsłon: 2194
74/150/224/467/, ID=21834
drukuj