PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkursowa

 

 1. Wytyczne dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pilotażowego usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej
  pobierz plik [504kB]
  • Załącznik nr 1 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia na realizację projektu „Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej” wraz z załącznikami
   pobierz plik [458kB]
  • Załącznik nr 2 Wzór karty oceny formalnej
   pobierz plik [307kB]
  • Załącznik nr 3 Wzór karty oceny merytorycznej
   pobierz plik [297kB]
  • Załącznik nr 4 Wzór umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
   pobierz plik [546kB]
 2. Załączniki do Wniosku o udzielenie wsparcia na realizację projektu „Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej”.
  • Załącznik nr 2 oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu standardu oraz posiadaniu odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego
   pobierz plik [283kB]
  • Załącznik nr 3 Wzór Życiorysu konsultanta
   pobierz plik [270kB]
  • Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że w ostatnich 3 latach swojej działalności zrealizował 200 usług doradczych i informacyjnych
   pobierz plik [267kB]
 3. Załączniki do umowy o udzielenie wsparcia
  • Załącznik nr 2 Standard usługi pilotażowej doradztwo-asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
   pobierz plik [331kB]
  • Załącznik nr 3 Wzór wniosku o płatność
   pobierz plik [326kB]
  • Załącznik nr 4 Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”
   pobierz plik [9kB]
  • Załącznik nr 5 Wzór deklaracji wekslowej
   pobierz plik [31kB]
  • Załącznik nr 7 Oświadczenie dla osób zatrudnionych w projekcie pilotażu asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej
   pobierz plik [276kB]
 4. Załączniki do wniosku o płatność
  • załącznik nr 2 Zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki
   pobierz plik [247kB]
  • Załącznik nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
   pobierz plik [420kB]
  • Załącznik nr 5 Raport dotyczący klientów
   pobierz plik [244kB]

stopka PO KL

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-03-30 12:41:59
Aktualizowany: 2011-03-31 14:31:14 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10970
74/150/224/467/, ID=20547
drukuj