PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zwiększenia alokacji na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL "Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności"

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 lutego 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 11 marca 2011 r. Instytucja Pośrednicząca dla II Priorytetu PO KL wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji środków dostępnych w konkursie nr POKL/2.1.2/2010/S o kwotę 8 859 070,99 PLN. W związku z powyższym ostateczna wartość alokacji środków dostępnych w ramach konkursu wynosi 30 859 070,99 PLN.

Zgodnie z treścią powyższego komunikatu, wnioski o dofinansowanie znajdujące się na liście rezerwowej rekomendowanych projektów w ramach ww. konkursu otrzymają dofinansowanie i zostaną skierowane do negocjacji.

Do Projektodawców, którzy otrzymują dofinansowanie w wyniku zwiększenia alokacji środków na konkurs, w dniu 14 marca 2011 r. zostaną wysłane pisma informujące o możliwości przystąpienia do negocjacji umów o dofinansowanie.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-03-14 08:56:13
Aktualizowany: 2011-03-14 08:56:52 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7413
74/150/220/312/313/, ID=20269
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL