PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie - konkursy POKL/2.1.2/2010/S oraz POKL/2.4/2010/I

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu, stosowany w odniesieniu do wniosków rekomendowanych przez Komisję Oceny Projektów, złożonych w odpowiedzi na konkursy nr POKL/2.1.2/2010/S oraz POKL/2.4/2010/I.

Wprowadzenie modyfikacji w zapisach ww. wzoru zostało podyktowane m.in. koniecznością dostosowania treści umowy do obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. wersji „Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – w zakresie, jaki dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Nowy wzór umowy został umieszczony w dokumentacji dla ww. konkursów

dla konkursu POKL/2.1.2/2010/S (link)

dla konkursu POKL/2.4/2010/I (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-03-10 10:09:24
Aktualizowany: 2011-03-10 10:09:58 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6810
74/150/220/312/313/, ID=20213
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL