PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualizacja "Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25.02.2011r. opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL”.

Zmiany wprowadzone w „Zasadach…” dotyczą przede wszystkim:

 • zasad wypłaty środków, w tym warunków koniecznych do spełnienia w celu uzyskania kolejnej transzy
 • zasad aktualizacji harmonogramu płatności,
 • interpretacji dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność,
  • zasad kwalifikowania wydatków związanych z zatrudnianiem personelu w projekcie, w tym zasad zatrudniania pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, osób samozatrudnionych, osób wykonujących pracę na rzecz kilku projektów – dotyczy umów podpisanych po 1 stycznia 2011 roku,
  • sposobu rozliczania pomiędzy Partnerem a Liderem,
  • procedury zamykania / rozliczania końcowego projektu, w tym zasad rozliczania niewydatkowanego pieniężnego wkładu prywatnego,
  • włączenia do zasad reguły proporcjonalności,
  • wzorów dokumentów służących przekazywaniu informacji o udzielonej pomocy publicznej,
  • sposobu oznaczania szkoleń zgłaszanych do PARP w trybie miesięcznym,
  • włączenia do zasad definicji pracownika, który może uczestniczyć w szkoleniach dofinansowanych przez PARP ( na mocy ustawy o utworzeniu PARP) – dotyczy uczestników przystępujących do projektu po 5 stycznia 2011 roku,
  • stosowania zasady konkurencyjności oraz reguły rozeznania rynku,
  • trybu oraz zasad prowadzenia monitoringu szkoleń.

Aktualizacja ta od momentu jej publikacji ma zastosowanie do wszystkich konkursów ogłaszanych przez PARP w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL.

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-02-25 12:57:44
Aktualizowany: 2011-02-25 12:58:28 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7177
74/150/220/312/313/, ID=19991
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL