PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie od 27.12.2010 do 30.12.2010 r. - konkurs POKL/2.1.2/2010/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 stycznia 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17 stycznia 2011 r. zakończono ocenę formalną 6 wniosków o dofinansowanie projektu, natomiast w dniu 25 stycznia 2011 r. zakończono ocenę formalną jednego wniosku (podlegającego uzupełnieniu ze względu na stwierdzone uchybienia formalne), złożonych między 27 a 30 grudnia 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

Ww. wnioski, opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 13 267 758,43 PLN, spełniły ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. Wnioski te zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pisma informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostały przesłane do Projektodawców w dniu 24 stycznia 2011 r. (w przypadku tych wniosków, które nie wymagały uzupełnienia) oraz w dniu 25 stycznia 2011 r. (w przypadku wniosku, który wymagał uzupełnienia ze względu stwierdzone na uchybienia formalne).

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-01-25 13:01:06
Aktualizowany: 2011-01-25 13:01:45 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7174
74/150/220/312/313/, ID=19316
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL