PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2010/S - IX grupa (27 - 30.12.2010) oraz ws. zamknięcia naboru wniosków składanych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 27 do 30 grudnia 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 7 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 13 267 758,43 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

W związku z powyższym informujemy, że łączna kwota dofinansowania we wnioskach pozostających w procesie oceny, złożonych w ramach VII (01.11 - 26.11.2010), VIII (29.11 - 24.12. 2010) i IX grupy (27 - 30.12.2010), wynosi 31 437 456,23 PLN, co stanowi 150,42% alokacji dostępnej w ramach konkursu pomniejszonej o tzw. rezerwę odwoławczą (zgodnie z decyzją Instytucji Pośredniczącej z dnia 8 listopada 2010 r. alokacja na konkurs wynosi obecnie 22 mln PLN).

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w IX grupie w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2010/S. Terminy podane w harmonogramie są terminami maksymalnymi wynikającymi z przyjętych procedur i - w miarę dostępności zasobów, a także w zależności od zaangażowania Projektodawców w proces negocjacji i zawierania umów –mogą one ulec skróceniu.

Harmonogram oceny wniosków pobierz plik (41kB)

Jednocześnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 30 grudnia 2010r. zamknięto nabór wniosków składanych w odpowiedzi na konkurs nr  PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL. Łącznie w odpowiedzi na konkurs w ramach dziewięciu terminów grupowania wniosków do oceny wpłynęło 29 projektów o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania wynoszącej 68 028 275,21 PLN. Do chwili obecnej zakończono ocenę 21 wniosków o dofinansowanie, spośród których rekomendację Komisji Oceny Projektów uzyskało 9 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia równą 18 859 079,99 PLN.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-01-04 12:51:32
Aktualizowany: 2011-01-04 13:33:19 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6709
74/150/220/312/313/, ID=18955
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL