PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikat ws. zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w okresie od 29.11.2010 do 24.12.2010 r. - konkurs POKL/2.1.2/2010/S

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 grudnia 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 r. zakończono ocenę formalną 1 wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego między 29 listopada a 24 grudnia 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

Ww. wniosek, opiewający na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 876 880,00 PLN, spełnił ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej. Wniosek ten został skierowany do oceny merytorycznej.

Pismo informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej zostało przesłane do Projektodawców w dniu dzisiejszym, tj. 4 stycznia 2011 r.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-01-04 12:48:13
Aktualizowany: 2011-01-04 12:49:03 przez Marcin May
Ilość odsłon: 6768
74/150/220/312/313/, ID=18954
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL